Mimarlar Odası Adana Şubesi
img
MİMARİDE TELİF HAKLARI
24.10.2017

MİMARİDE TELİF HAKLARI


img

Mimari telif hukukunda değişiklikler konusu öteden beri uyuşmazlıkların temel kaynaklarından birisi olmuştur. Değişikliklerin eser sahibinin haklarını nasıl etkilediği ayrı ayrı incelenmesi gerekmektedir. Bu açıdan mimari eserlerin değiştirilmesi özel bir yere sahiptir. Zira konu mülkiyet hukuku ile telif hukukunun kesiştiği bir alan niteliği taşımaktadır.

Söyleşide amaç, mimaride telif hakları konusunda bir tartışma zemini oluşturmaktır. Zira özellikle mimari eserler bakımından konunun ülkemiz açısından gittikçe daha çok önem kazanmakta olduğu görülmektedir.

Söyleşiye katılımınızı bekliyoruz.

Saygılarımızla