Mimarlar Odası Adana Şubesi
img
03.07.2017 TARİHLİ PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİKLERİ
17.08.2017

03.07.2017 TARİHLİ PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİKLERİ


img

Değerli Meslektaşımız,

Bilindiği gibi Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, 3 Temmuz  2017 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Ancak Madde 71’de “bu yönetmeliğin geçici 3 maddesi yayımı tarihinde, diğer maddeler 1/10/2017 tarihinde yürürlüğe girer.” ibaresi gereğince mevcut uygulamalar 1/10/2017 tarihine kadar uzatılmıştır.

Resmi Gazetede yayınlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği  hakkında Mimarlar Odası Adana Şubesi Yasa ve Yönetmelik Komisyonumuz tarafından değişiklikler konusunda üyelerimize gerekli hatırlatma ve uyarıları yapmak üzere karşılaştırmalı rapor hazırlanmış yazımız ekinde sunulmuştur. Soru, görüş ve önerileriniz için şubemiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla