You must have Javascript enabled in order to use this site

HUKUK

Diplomalarda “Mimar” Ünvanına İlişkin Duyuru
Diplomalarda “Mimar” Ünvanı Yazılmamasına ilişkin Danıştay’dan Yürütmeyi Durdurma Kararı
Basın Açıklaması: Kültür Varlıkları Rölöve, Restorasyon Kazı Çalışmalarına ilişkin İhale Yönetmeliği Hakkında Kamuoyuna Duyuru
Basın Konseyi, Akit Gazetesi Yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu’nun “Kınanmasına” Karar Verdi.
Mimarlar Odasının, Anayasaya aykırılık iddiasında bulunduğu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62. maddesinin (h) bendinde yer alan “…veya her iki ortağın da mühendis olup %50 - %50 ortak olduğu…” ibaresi iptal edildi.
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin Bazı Maddeleri’nin İptali için Dava Açıldı
Anayasa Mahkemesine Başvuru Kararı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ne ilişkin, 25 Nisan 2012 tarih ve 1310 sayılı ile yayımlanan Genelgesi
19 Nisan 2012 tarih ve 28269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları Yönetmeliği
23.03.2012 tarih ve 28242 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik
14 Nisan 2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 03 Nisan 2012 tarih ve 28253 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
14 Nisan 2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
13 Mart 2012 Tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik
4 Nisan 2012 Tarih ve 28254 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2012/10 sayılı Ilısu Barajı ve HES Projesi Genelgesi
28 Şubat 2012 tarihli ve 28218 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 24 nolu “Depremde Hasar Gören Tescilli Taşınmaz Kültür Varlıkları ile Sit Alanları ve Etkileşim-Geçiş Sahalarındaki Yapılarda Yapılacak Uygulamalara İlişkin İlke Kararı”
İnternet aracılığıyla reklam yaparak üniversite öğrencilerine para karşılığı proje çizdiği tespit edilen Planet Interior Design & Project Co. Ltd. Şirketi hakkında yapılan suç duyurusu
09 Şubat 2012 tarih ve 28199 sayılı Resmi Gazete’de ilan ettiği “Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Ağadere Hastanesi ve Şehitliği Fikir Projesi Yarışması”
22 Kasım 2011 tarihli ve 28120 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 01.11.2011 tarih ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 1/2 nolu ilke kararı
18.10.2011 tarihli ve 28088 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonları Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” hakkındaki dava
9 Nisan 2011 tarihli ve 27900 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik”
Taşınmaz Kültür Varlıklarının Tescil Kararlarının Başvuru Sahiplerinin Kendi Talepleri Doğrultusunda Hazırlatacakları “Bilimsel” Görüşlere Bağlı Olarak Kaldırılmasına İmkan Tanıyan Koruma Yüksek Kurulu İlke Kararının Yürütmesi Durduruldu
19 Ocak 2011 tarihli ve 27820 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
Yargı Kararlarına Uymamanın Önünü Açan Koruma Yüksek Kurulu İlke Kararı Hakkında Yürütmenin Durdurulması Kararı Verildi
22.01.2011 tarihli ve 27823 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik